Czym jest dylatacja i dlaczego jest ważna?

Dylatacja to pojęcie często wykorzystywane w budownictwie, a jej specyfiką jest oddzielanie konkretnych składników nieruchomości bądź budowli. Przez dylatację rozumie się przerwę bądź szczelinę, której zadaniem jest lepsze funkcjonowanie tych części domu, które poddane zostały dylatacji. Zostaje ona zastosowana przede wszystkim w nieruchomościach o znacznych gabarytach oraz rozpiętościach. Więcej