Płyty OSB i ich przeznaczenie

(Oriented Strand Board – płyta o wiórach orientowanych) – jest drewnopochodną, trójwarstwową płytą kompozytową wykorzystywaną w głównie w budownictwie. Produkowane jako płyty trzy- lub dwuwarstwowe. Ze względu na pożądane właściwości, spoiwem płyt OSB są różne żywice syntetyczne. Więcej